Małgorzata Szczypińska

+48 508 192 241

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.vertalerpools.com 

 

 


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej działalności tłumaczeniowej informuję, że:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administratorem danych osobowych jest Vorto Biuro Tłumaczeń Małgorzata Szczypińska z siedzibą we Wrocławiu (w dalszej części zwany „Tłumaczem”).
 • Dane osobowe będą przetwarzane:

- w zakresie obsługi zapytań i wykonywania zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych;

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tłumaczu;

- w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy Vorto Biuro Tłumaczeń Małgorzata Szczypińska (tj. do celów statystycznych, archiwalnych i handlowych na potrzeby wewnętrzne Administratora).

 • Tłumacz przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów i przechowuje je przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to w szczególności:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Obsługa zapytań oraz obsługa zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych

umowa o świadczenie usług tłumaczeniowych                  

okres realizacji usługi

Prowadzenie repertorium Podanie odpowiednich danych zleceniodawcy jest obowiązkowe w przypadku tłumaczenia poświadczonego. Brak danych uniemożliwia poświadczenia tłumaczenia.

obowiązek prawny wynikający z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

Prowadzenie dokumentacji rachunkowej

Podanie odpowiednich danych zleceniodawcy jest obowiązkowe w przypadku wystawienia faktury. Brak danych uniemożliwia wystawienia faktury.

obowiązek prawny wynikający z Ustawy o rachunkowości

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

Przechowywanie korespondencji i dokumentacji w celu obsługi ewentualnych reklamacji

 

prawnie uzasadniony interes Tłumaczki

do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń  związanych z usługą (maks. 10 lat)

 

 • Mają Państwo prawo żądać od Tłumacza dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane:

- do biura rachunkowego w celu prowadzenia księgowości;

- do serwisu poczty elektronicznej w celu prowadzenia korespondencji;

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

- wojewodzie dolnośląskiemu w ramach kontroli repertorium czynności tłumacza przysięgłego;

- w ramach umowy powierzenia osobom trzecim w celu wykonania przez te osoby tłumaczenia tekstu bądź korekty/ weryfikacji tłumaczenia.

 • Tłumacz nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Tłumacz nie wykorzystuje pozyskanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Tłumacz nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały pobrane.

Państwa dane osobowe są w dobrych rękach i są odpowiednio zabezpieczone.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z tłumaczem telefonicznie, pod numerem telefonu +48 508 192 241 lub mailowo, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.