Kwalifikacje i doświadczenie:

2006 - 2012:

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych z wyróżnieniem
• Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dofinansowanie projektu badawczego
• Stypendystka Wspólnoty Flamandzkiej - dziewięciomiesięczny staż w Belgii na KULeuven (praca nad projektem badawczym)

2008:

• Licencjat na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Wrocławskim

2006:

• Magisterium na kierunku filologia niderlandzka na Uniwersytecie Wrocławskim

Rozwój zawodowy:

Konferencje i szkolenia:

• Regularny udział w organizowanych cyklicznie warsztatach w ramach projektu Bijscholing voor vertalers Pools-Nederlands
• International Translation and Localisation Conference w Warszawie
• Warsztaty z DTP i OCR
• Warsztaty z Trados Studio
• Wordbee - learn by doing (webinarium)
• Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce (Poznań)
• Pisma w postępowaniu karnym (webinarium)
• Polszczyzna prawnicza (szkolenie)
• Konferencja PROZ

Członkostwo w organizacjach:

IVN - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Rbtv
TEPIS

Publikacje:

1. „Holandia i Belgia (Flandria)" w: Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013.
2. Nominale aanspreekvormen in het achttiende-eeuwse Nederlands op basis van toneelstukken uit de 18de eeuw”, [w:] Neerlandica Wratislaviensia XXI, Wrocław 2012 
3. (Pro)nominale aanspreekvormen in Tom Lanoyes Mefisto For Ever!" [w:] Neerlandica Wratislaviensia XIX, Wrocław 2010
4. „Aanspreeksystemen in het Pools en het Nederlands – een contrastieve en historische studie in socioliguïstiek” [w:] Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. Ołomuniec, 2010,
5. „De evolutie van aanspreekvormen op basis van aanheffen in brieven” [w:] Neerlandica Wratislaviensia XVII, Wrocław 2009.